...

Sinds 1 januari 2015 is de organisatie en de financiering van de zorg in Nederland steeds verder naar de gemeenten toegeschoven. Het zijn de gemeenten die bepalen of iemand hulp krijgt en hoeveel. Maar de gemeenten moeten ook zelf bezuinigen. Met als gevolg dat heel wat zorgverleners de afgelopen maanden hun job hebben verloren en zelf een beroep moeten doen op een werkloosheidsuitkering. Nederland ziet nu een tendens waarbij die zorgverleners hun taak wel verder zetten, maar dan in het zwart. In de thuiszorg hebben ouderen vaak al jaren eenzelfde zorgverlener en ze verkiezen dan ook om die te kunnen houden. Ook als dat betekent dat ze die in het zwart moeten betalen.