...

Een op de zes van de ruim tweeduizend ondervraagde specialisten behandelt nu patiënten die meer kosten van 80.000 euro per gewonnen levensjaar. Dat is te veel, vinden ze en het is onhoudbaar om deze kosten door de maatschappij te blijven laten dragen. Zij vinden dat het maximum van 80.000 euro per gewonnen levensjaar ook de bovengrens is. Het voordeel daarvan is, volgens hen, dat de besluitvorming buiten de consultatieruimte is genomen. Zij hoeven niet te zeggen dat ze niet meer verder willen behandelen, maar ze kunnen duidelijk maken dat de overheid heeft besloten dat een hogere kost dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar per patiënt niet meer wordt uitbetaald. Een op de zes medisch specialisten zegt nu patiënten te behandelen die meer kosten dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg stelde in 2006 dat dat bedrag aan zorgkosten per gewonnen levensjaar het maximum zou moeten zijn, mits de behandeling bijdraagt aan de kwaliteit van leven.