...

Als een arts een therapie opstart, moet hij een duidelijke keuze voor een of ander geneesmiddel maken. De Stichting Farmaceutische Kengetallen wilde weten of er een verschil is in die keuze tussen huisartsen en specialisten binnen eenzelfde therapeutische groep. In 2010 schreven huisartsen en specialisten 25 miljoen keer een geneesmiddel voor aan patiënten aan wie ze in de zes maanden tevoren geen middel uit dezelfde therapeutische groep hadden voorgeschreven. Drie op de vier nieuwe therapieën werden door huisartsen opgestart, een op de vier door specialisten. www.sfk.nl