...

De jaarlijkse Dag van het Vrije Beroep is ondertussen al achter de rug. Vorige week, dinsdagavond 10 mei, heeft de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) naar aanleiding van die dag de zelfstandige zorgverstrekkers en hun belangenverenigingen in de Brusselse Warande voor een netwerkmoment uitgenodigd. Hilde Deneyer, voorzitter van het FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers en ondervoorzitter van de APB, Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid en Ri De Ridder, directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv, gingen een debat aan over het heden en de toekomst van de zorgsector, evenals de knelpunten en verwachtingen. Beter toezicht De FVIB vroeg de zorgverstrekkers ook de kwaliteit van hun dienstverlening te quoteren. Meer dan de helft (53,6 %) geeft zichzelf een acht op tien, 25,9 procent kent zichzelf een negen op tien toe en 15,5 procent vindt zeven op tien een eerlijke score. Dat zorgt ervoor dat patiënten waardering hebben voor hun beroep, vindt 75,7 procent van de respondenten. De unieke vertrouwensrelatie geldt als grootste kenmerk. Toch stellen patiënten - anders dan vroeger - hogere eisen, ervaart 83,2 procent van de zorgverstrekkers, maar dat wijst niet noodzakelijk op een vertrouwensbreuk. Op de vraag wie het meest geschikt is om de kwaliteit van de dienstverlening te meten, schuift 48,9 procent van de respondenten de eigen beroepsorganisatie naar voor, 38,8 procent vindt dat dit de patiënt toekomt en 30,1 procent verkiest een onafhankelijk onderzoeksbureau.