...

Een vijftal fabrikanten heeft de regel- geving strikt gevolgd, maar bijvoorbeeld het Nederlandse Care Plus, dat zeer sterk op de Belgische markt vertegenwoordigd is, moet nu al zijn producten met DEET uit de Belgische rekken halen. Ook de apothekers kunnen het niet langer verkopen. Alles heeft te maken met een Europese goedkeuringsmaatregel die in 2014 van kracht wordt. In afwachting daarvan moet elke fabrikant van DEET die in België wil verkopen, een speciale aanvraag indienen.