...

De stijgende noodzaak aan meer kwaliteitsvolle data over het verdelen van geneesmiddelen naar ziekenhuizen groeit jaar over jaar, stelt pharma.be. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld nauwgezet de budgetimpact kunnen aantonen bij de lancering van nieuwe medicijnen alsook de verdere marktevoluties kunnen opvolgen, o.m. als er zich concurrerende geneesmiddelen aandienen.Het PharmaScan BeLux platform zal verdeeldata van geneesmiddelen aan ziekenhuizen, enkel op basis van volumes op verpakkingsniveau, rechtstreeks bij de geneesmiddelenbedrijven halen. Het betreft alle geneesmiddelen binnen de ziekenhuisomgeving, of ze nu op voorschrift, terugbetaald of zonder voorschrift zijn. Gevoelige data als patiënteninformatie, prijzen of voorschriften van de artsen worden niet geregistreerd.Bedrijven kunnen deelnemer worden van PharmaScan BeLux vanaf september dit jaar. Na een uitgebreide marktstudie blijkt dat zo'n 40 bedrijven nu al aangeven deel te willen nemen. Het platform staat open voor alle geneesmiddelenbedrijven actief op de Belgische markt die bereid zijn hun data onder te brengen in de databank, ook niet-leden van pharma.be of Medaxes.Verdere evoluties van het systeem zijn te verwachten. De ontwikkeling van een geïntegreerde oplossing voor het Groot-Hertogdom-Luxemburg staat nu al op de radar. Bron: pharma.be