...

" CNKi2: initiatie van de prestatie vanaf 1 januari 2018: CNK 5520-705 - Kan overgemaakt worden in een 'pseudo-voorschrift' met een specifieke voorschrijver [10000106999]- De dienst wordt elk jaar verlengd zolang er geen CNKs wordt overgemaakt of een CNKi2 van een andere apotheker" CNKh1: facturatie van het honorarium 2017: CNK 5520-697- Mag pas gebruikt worden vanaf 1 mei 2018- Wordt overgemaakt met een geneesmiddelenvoorschrift met min. 1 vergoedbare specialiteit of magistrale bereiding - dit gebeurt wellicht automatisch in de apotheeksoftware voor patiënten waarvoor er in 2017 een CNKi werd geregistreerd" CNKh2: facturatie van het honorarium 2018 en volgende: CNK 5520-713- Mag pas gebruikt worden vanaf 1 januari 2019 - Wordt overgemaakt met een geneesmiddelenvoorschrift met min. 1 vergoedbare specialiteit of magistrale bereiding - dit gebeurt wellicht automatisch in de apotheeksoftware voor patiënten waarvoor er in 2017 of 2018 een CNKi werd geregistreerd" CNKs (stop): facturatie van het honorarium met stopzetting van de dienst (patiënt overlijdt of wordt opgenomen in ROB/RVT): CNK 5520-721- Mag pas gebruikt worden vanaf 1 mei 2018 - Kan overgemaakt worden in een 'pseudo-voorschrift' met een specifieke voorschrijver [10000106999]- Sluit de vorige CNKi af: voor de patiënten bij wie de dienst opgestart werd, kan de apotheker nagaan of de situatie van de patiënt gewijzigd is (ROB/RVT, overlijden) en zijn honorarium tariferen met stopzetting van de dienst." CNKs2 (stop type 2): patiënt beslist om geen gebruik meer te maken van de dienst, zonder te veranderen van huisapotheker: CNK 5520-788- Mag pas gebruikt worden vanaf 1 mei 2018 - Kan overgemaakt worden in een 'pseudo-voorschrift' met een specifieke voorschrijver [10000106999]- Sluit de vorige CNKi af: het honorarium wordt gefactureerd bij het begin van het volgend jaar en de dienst wordt afgesloten voor deze patiënt en deze apotheker.