...

"We hebben samengewerkt in de werkgroepen en samen met de ziekenfondsen hebben we drie doelstellingen op het gebied van gezondheidszorg geïntroduceerd en acht initiatieven die deze doelstellingen ondersteunen met de hulp van apothekers. Het evaluatieproces binnen de task forces is aan de gang. Deze initiatieven hebben de aandacht getrokken van politici en ziekenfondsen en wij hopen een aantal ervan vanaf 2022 te kunnen uitvoeren. Om deze nieuwe diensten te financieren, rekenen we op een deel van het budget dat via de groeinorm wordt toegekend, namelijk 123 miljoen", legt Koen Straetmans, voorzitter van de APB, uit.Slaappillen, polymedicatie en diabetesDe voorstellen van de apothekers die het meeste kans maken op slagen zijn de ontwenning van benzodiazepinen/Z-drugs, GGG over polymedicatie en, in mindere mate, het screenen op diabetes in apotheken. "Toen wij de begroting 22-24 voorbereidden, hebben ziekenfondsen samen met ons drie gezondheidsdoelstellingen ingevoerd (waaronder de vermindering van aan diabetes gerelateerde morbiditeit en mortaliteit). Vervolgens waren in de verschillende evaluatiegroepen bepaalde beroepsgroepen, waaronder artsen, ertegen gekant. Dit project werd derhalve in het algemeen niet goed ontvangen. Wij denken dat de redenen niet echt objectief waren en wij betreuren dat. Maar dat is niet erg, op een gegeven moment zullen we rekening moeten houden met de resultaten van de proefprojecten. Wij hopen dat dit succesvol zal zijn. Dit initiatief is van groot belang voor de volksgezondheid, gezien de prevalentie van diabetes, en het sluit aan bij de doelstellingen van de algemene beleidsnota van de minister," aldus Alain Chaspierre. "Eind oktober zullen we weten wat er kan worden ingevoerd," voegt Koen Straetmans eraan toe. "Wij hebben een zeer positief gesprek gehad met minister Frank Vandenbroucke om de komende drie jaar samen aan deze nieuwe projecten, en zelfs andere, te werken."Op 4 oktober heeft het Verzekeringscomité van het Riziv de voorgestelde begroting voor de gezondheidszorg voor 2022 goedgekeurd. De stemming in de Algemene Raad vindt plaats op 18 oktober.