...

De minister heeft die open brief beantwoord. Dat is het goede nieuws. In haar antwoord vonden de apothekers in opleiding echter geen enkel nieuw element. "Mevrouw de minister heeft een opsomming gegeven van de taken en uitdagingen van de ziekenhuisapotheker, ze heeft vermeld welke budgetten al zijn goedgekeurd en ze heeft nog eens duidelijk gemaakt dat ze de intentie heeft om nog dit jaar het KB met het budget voor de huidige generatie studenten, die begonnen zijn in 2010-2011, goed te laten keuren. Zo kan het toegewezen budget met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 gebeuren", verduidelijkt apr. Pieter Buntinx, een van de initiatiefnemers van de open brief. "Er is echter niets gezegd over de budgetten voor de toekomstige studenten..."