...

België anno 2011 is België anno 2009 niet. Toen werd besloten dat de specialisatie-opleiding tot ziekenhuisapotheker tot drie jaar zou verlengd worden. Om de pil wat te vergulden, zou de student voor de bijhorende stage ter beroepsbekwaming bezoldigd worden. Dat werd beloofd en in een circulaire bevestigd. De zowat 70 studenten ziekenhuisfarmacie doken de ziekenhuizen in en die prefinancierden de hele zaak. De overheid had immers laten verstaan dat een eerste schijf van 3,25 miljoen euro opzij lag voor de ambitieuze stagelopers. Maar de regeringsonderhandelingen bleven maar duren en duren en duren. En nu zijn we meer dan een jaar verder. De economische toestand van ons land is er allesbehalve op verbeterd en zelfs de grootste die-hards moeten nu toegeven dat het niet haalbaar is de studenten voor de hele periode van de driejarige vorming te bezoldigen. Is men te voorbarig geweest? En wat nu met de studenten die op dit moment overwegen de studies ziekenhuisfarmacie aan te vatten? Wat bovendien met de studenten die al een jaar achter de rug hebben? En wat met de ziekenhuizen die het hele zaakje vorig jaar wel geprefinancierd hebben maar die toch wel graag boter bij de vis willen? Bijsturen Professor en decaan Alfons Verbruggen (KULeuven) volgt de zaak op de voet. Hij staat nog altijd helemaal achter een driejarige opleiding, maar beseft dat deze plannen, in de huidige omstandigheden, op zijn minst tijdelijk moeten bijgestuurd worden. "Met onze eenjarige opleiding hinkte België hopeloos achterop in vergelijking met nagenoeg alle andere Europese landen", zegt hij. "Er was en is nood aan uitbreiding. Alleen is het niet allemaal gelopen zoals we zelf gewild en ook wel gehoopt hadden." Vlaanderen/WalloniëVoor Vlaanderen is er nu een overgangsmaatregel uitgedokterd waarbij de nieuwe studenten die zich nu inschrijven voor de Vlaamse interuniversitaire opleiding tot ziekenhuisapotheker een tweejarige opleiding krijgen. De studenten die al een jaar achter de rug hebben en die vorig jaar eigenlijk kozen voor de driejarige bezoldigde opleiding, zullen hun erkenning na twee jaar i.p.v. na drie jaar kunnen krijgen.