...

Projectvoorstellen moeten voor eind september ingediend worden. In het najaar gebeurt -in verschillende rondes- de selectie. In de eerste helft van 2017 kunnen de proefprojecten dan proefdraaien. Het projectvoorstel moet de 'use case' beschrijven en de toegevoegde waarde beschrijven van de mobiele toepassing volgens het triple aim-concept: meer voldoening van de patiënt over de zorg gecombineerd met een betere gezondheidszorg voor de populatie, dat tegen gereduceerde kosten. Het moet verder beschrijven welke mobiele toepassingen gebruikt worden en welke veiligheidsgaranties deze bieden. Daarnaast moet het voorstel een financiel/budgetair model bevatten: hoe kunnen de kosten en baten worden afgewogen en de indirecte besparing op de gezondheidsuitgaven worden berekend? Bij de selectieprocedure zal, wat veiligheid betreft worden gekeken naar de veiligheid van de toepassingen; de garanties voor privacy; de semantische operabiliteit (tussen toepassingen, met het EPD); de gebruiksvriendelijkheid.Ook of de toepassinge evidence-based is, wordt gecontroleerd. De toepassingen zich moeten zich richten op een van vijf specifieke zorgdomeinen: geestelijke gezondheidszorg, diabetes, acute stroke, cardiovasculaire zorg, of zorg bij chronisch pijn - maar uit de oproep van de minister kun je nu afleiden dat deze 'voorkeurs'domeinen niet exclusief zijn. Ze zijn ook niet vermeld op de website van het Riziv. Voor deze proefprojecten maakte minister De Block samen met haar collega van Digitale Agenda en Telecom, Alexander De Croo, 3,25 miljoen euro vrij.