...

De cijfers zijn ontnuchterend en zelfs schrikwekkend: minder dan een op de drie verpleegkundigen haalt 80 procent in een test over medisch rekenen. De rest haalt minder. Maar zelfs bij de besten, zien we nog altijd een op de vijf vragen fout beantwoord. De studie werd jammer genoeg alleen bij verpleegkundigen uitgevoerd. Medisch rekenen zijn alle rekenkundige bewerkingen die zorgverleners bij geneesmiddelentoediening nodig hebben. Dat gaat van wiskundige basis- bewerkingen (procentberekening, regel van 3,...), over medische basisbewerkingen (internationale eenheden, concentraties) tot doseringberekening (verdunnen, druppelsnelheid berekenen, infusen, zuurstoftoediening...). Onvoldoende niveau "Hier, in het Universitair Ziekenhuis van Gent, hadden we al vastgesteld dat die kennis niet altijd voldoende op peil is", zegt Charlotte Delobel, ziekenhuisapotheker in het UZ Gent en mede-initiatiefneemster. "Ik vermoed dat apothekersassistenten en apothekers wel veel beter scoren omdat ze er meer in worden getraind, maar verpleegkundigen moeten die bewerkingen ook onder de knie hebben. "Sinds 2001 wordt er door een apotheker van het UZ Gent, in samenwerking met de dienst vorming, lessen medisch rekenen voorzien voor verpleegkundigen. Omdat hiermee slechts een beperkt aantal zorgverstrekkers wordt bereikt, werd nagedacht over de ontwikkeling van een e-learningprogramma." Vrijblijvend Vrijblijvend e-learnen lijkt een goed idee. "Iedereen heeft internet, heel België kan het consulteren", zegt Charlotte Delobel. "Wie de hele module doorneemt, heeft ongeveer 2,5 uur nodig. Hier in het ziekenhuis hebben we het zo kunnen regelen dat, wie de module doorneemt en slaagt in een test met 10 vragen, een uur 'vorming' kan recupereren. Met affiches en via een wedstrijd in het personeelsblad hebben we mensen warm gemaakt om de module te volgen." Theorie en praktijk De site zit erg eenvoudig in elkaar. Eerst wordt zeer kort en bondig de theorie hernomen met een aantal concrete voorbeelden. Daarna kan de 'leerling' zelf oefeningen maken die onmiddellijk worden gecorrigeerd. Op elk moment is het mogelijk om terug te grijpen naar de theorie.