...

Het opvolgen van een veelzijdige en veeleisende diabetesbehandeling vraagt een grote inzet van de patiënt. Het niet trouw en correct opvolgen van het voorgeschreven medicatieschema kan leiden tot complicaties. Deze complicaties hebben een negatieve invloed op de levenskwaliteit en -kwantiteit van de patiënt en leiden tot een toegenomen gezondheidskost.