...

D.D.P.Dat vindt toch het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Want het KCE is niet doof voor geruchten en verhalen, temeer omdat die vaak voor onrust bij de burger zorgen. Een burger die alleen maar baat heeft bij vaccinatie en die, door aanhoudende geruchten, wel eens zou durven overwegen om zichzelf of zijn kinderen niet meer te laten vaccineren. Daarom heeft het KCE een onderzoek bevolen naar de achtergrondincidentie van dit soort verhalen. Alleen zo kan het onderscheid gemaakt worden tussen onverwachte ongewenste effecten die optreden na een vaccinatie en die toevallig zijn en effecten die werkelijk door het vaccin veroorzaakt worden. In een eerste stadium wordt de uitvoerbaarheid onderzocht van het berekenen van die achtergrondincidentie en de mate waarin die een bijdrage zou kunnen leveren aan het beoordelen van de veiligheid van vaccinatie op grote schaal in België. u