...

In het pact staat immers dat pharma.be er zich toe verbindt om mee te werken aan een goed en ethisch geneesmiddelenbeleid. Zo heeft pharma.be het over het maximaal aantal toegelaten stalen die artsen aan de patiënten kunnen uitdelen. Op dit moment laat de Europese wetgeving toe dat in uitzonderlijke omstandigheden de lidstaten een aantal monsters (stalen) van geneesmiddelen mogen laten uitdelen. Over hoeveel stalen het gaat, wordt niet vastgelegd, maar België heeft dat aantal zelf ingevuld via een Richtlijn. Daarin staat dat het maximum aantal stalen per voorschrijvende arts per geneesmiddel per jaar op 8 werd vastgelegd, met een maximum aantal van 600 stalen per voorschrijvende arts per jaar. De arts mag die stalen slechts in uitzonderlijke omstandigheden (hoogdringendheid, medische noodwendigheid of sociale nood) uitdelen. Pharma.be heeft in het stabiliteitspact met de minister laten noteren dat het wil onderzoeken in welke mate het maximaal aantal vermelde stalen in de Belgische wetgeving kan verminderd worden en wat de mogelijke sociale en budgettaire gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. Een van de denkpistes die in het verleden al is gevolgd is dan ook om het verdelen van stalen te beperken tot nieuwe geneesmiddelen en dat tot maximaal twee jaar na de lancering met een maximum van vier stalen per geneesmiddel per voorschrijvende arts.