...

Ze doofden gedurende één dag hun groene apothekerslicht. Ze kregen felicitaties van Unizo voor de sereniteit van hun actie. Maar wat bracht de protestactie van de Belgische apothekers op 26 april concreet op? Voorlopig bitter weinig. Apothekers ondertekenen nu een brief aan Laurette Onkelinx, om de ontstane chaos aan de federale minister van Volksgezondheid duidelijk te maken. Over andere acties denkt men na. Onbeschikbaar Dat apothekers de merken die ze verplicht moeten afleveren, niet in huis krijgen omdat die niet beschikbaar zijn, wekt de grootste ergernis. Voorlopig neemt het Riziv tot 1 juni drie producten op in elke cluster, ook al figureren die niet allemaal binnen die range van 5 procent. Na 1 juni hanteert het Riziv clusters van minstens twee producten. Voorlopig lijkt die keuze veel te beperkt. In Leuven getuigden apothekers hoe ze binnen de kortste keren tegen een stockbreuk zouden aankijken, mee in de hand gewerkt door de laattijdige publicatie van de Riziv- lijst. Dit was nochtans zes weken op voorhand beloofd. Ze weten ook onvoldoende of en wanneer ze een duurder alternatief mogen meegeven zonder de patiënt te duperen (die geen terugbetaling meer geniet). Ze zouden - het BAF is hier zelf nog onzeker over omdat minister Onkelinx dit wel openlijk beloofd heeft maar de omzendbrief bij het organiseren van de vergadering de betrokkenen nog niet had bereikt - dat nochtans mogen bij onbeschikbaarheid van de goedkoopste geneesmiddelen, met een terugbetalingsregeling via formulier 30. Met alle extra administratieve last van dien... Maandelijks herzien Bovendien herbekijkt het Riziv haar lijst met de goedkoopste geneesmiddelen maandelijks. Dat kan ervoor zorgen dat een bepaald geneesmiddel de ene maand wel tot de goedkoopste behoort en terugbetaald wordt en de andere maand niet. Het zet zowel de apothekers als de farmaceutische producenten onder een nog grotere druk in hun stockbeheer. Vooral voor chronische behandelingen vrezen zowel apothekers als artsen ook voor verwarring, dubbelgebruik of therapieontrouw bij patiënten. Maatregelen omzeilen? Hoe kwam de nieuwe wetgeving aan bij de aanwezige artsen? Voor hen verandert er op zich, behalve bij antibiotica en antimycotica, weinig. Een geldig VOS voorschrift vermeldt nog steeds het werkzame bestanddeel, de sterkte, de toedieningsweg, de dagdosering en de verpakkingsgrootte of de therapieduur. Zodra de arts een merknaam vermeldt, is zijn voorschrift niet langer een VOS. En de ziekenhuizen? Een veelgehoorde klacht bij de huisartsen betrof de ziekenhuizen. Goedkoop voorschrijven gaat volledig aan hen voorbij, zo klonk het. Zij moeten de nieuwe regelgeving niet volgen. Khobra-voorzitter dokter Van Laere: "Na hun ontslag uit het ziekenhuis krijgen patiënten een voorschrift vol nieuwe - vaak dure - medicatie mee. De specialisten houden geen enkele rekening met wat de patiënt vóór zijn opname gebruikte. Uit hun computer rollen de merken waarmee het ziekenhuis een deal sloot."