In 1868 werd de norm van 37°C (98,6° Fahrenheit) vastgelegd door de Duitse arts Carol Reinhold August Wunderlich. Dat cijfer werd nadien meermaals betwist door onderzoekers die vonden dat het te hoog is.

Recent analyseerde een team van de universiteit van Stanford de metingen opgenomen in drie verschillende periodes: tussen 1862 en 1930, tussen 1971 en 1975 en tussen 2007 en 2017.

Julie Parsonnet en haar collega's konden aantonen dat de verlaging van de lichaamstemperatuur de weerspiegeling zijn van wijzigingen in de omgeving eerder dan van fouten of biassen bij de meting. Hun analyse van 677.423 metingen uit de drie groepen bevestigde de tendenzen opgetekend bij eerdere studies: een hogere lichaamstemperatuur bij jongeren, bij vrouwen, bij grote mensen en later op de dag. Ze berekenden dat de lichaamstemperatuur elk decennium met 0,03°C afnam.

Hoe valt dat te verklaren? Ze schuiven de hypothese naar voren dat de afname het gevolg kan zijn van minder inflammatie op bevolkingsschaal. "Inflammatie produceert allerlei proteïnen en cytokines die het metabolisme activeren en de temperatuur verhogen", legt Julie Parsonnet uit. Daarnaast denkt het team aan ons levenscomfort, met een constante omgevingstemperatuur, als verklaring. Ons metabolisme heeft daardoor immers minder de neiging om energie te spenderen om de lichaamstemperatuur op peil te houden.

In 1868 werd de norm van 37°C (98,6° Fahrenheit) vastgelegd door de Duitse arts Carol Reinhold August Wunderlich. Dat cijfer werd nadien meermaals betwist door onderzoekers die vonden dat het te hoog is. Recent analyseerde een team van de universiteit van Stanford de metingen opgenomen in drie verschillende periodes: tussen 1862 en 1930, tussen 1971 en 1975 en tussen 2007 en 2017.Julie Parsonnet en haar collega's konden aantonen dat de verlaging van de lichaamstemperatuur de weerspiegeling zijn van wijzigingen in de omgeving eerder dan van fouten of biassen bij de meting. Hun analyse van 677.423 metingen uit de drie groepen bevestigde de tendenzen opgetekend bij eerdere studies: een hogere lichaamstemperatuur bij jongeren, bij vrouwen, bij grote mensen en later op de dag. Ze berekenden dat de lichaamstemperatuur elk decennium met 0,03°C afnam.Hoe valt dat te verklaren? Ze schuiven de hypothese naar voren dat de afname het gevolg kan zijn van minder inflammatie op bevolkingsschaal. "Inflammatie produceert allerlei proteïnen en cytokines die het metabolisme activeren en de temperatuur verhogen", legt Julie Parsonnet uit. Daarnaast denkt het team aan ons levenscomfort, met een constante omgevingstemperatuur, als verklaring. Ons metabolisme heeft daardoor immers minder de neiging om energie te spenderen om de lichaamstemperatuur op peil te houden.