...

De opleiding tot ziekenhuisapotheker zit in de lift. Zeker nu ook met de opmars van de klinische farmacie is de opleiding voor vele studenten er alleen maar aantrekkelijker en veelbelovender op geworden. Vorig jaar al werd beslist om de opleiding van één jaar op drie jaar te brengen; 60 studiepunten verdeeld over drie bezoldigde stagejaren. Toenmalig minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, gaf haar fiat. Het geld zou gehaald worden uit besparingen in de schoot van de ziekenhuisfarmacie. Op die manier zou de Belgische opleiding ook in het Europese kader passen. Regering valt Iedereen ging akkoord maar niemand had gerekend op de val van de regering. Die zorgde ervoor dat de uitvoeringsbesluiten nog niet werden gepubliceerd en dat er, strictu sensu, dus vooral (wettelijke) onzekerheid is. De overgangsregering zal zich niet over die uitvoeringsbesluiten buigen, aangezien dat buiten haar bevoegdheid valt. Het is dus werk voor de nieuwe regering. Maar wanneer zal die er zijn? Hoogstwaarschijnlijk niet voor het begin van het nieuwe academiejaar.... Circulaire Even werd er nog getwijfeld over wat te doen: de eenjarige opleiding verder zetten of toch, op hoop van zegen, de driejarige opleiding opstarten. Alle universiteiten waren klaar voor dat laatste en uiteindelijk zorgde een circulaire over de ziekenhuisfinanciering dat de knoop met een eerder gerust gemoed werd doorgehakt. De driejarige opleiding gaat in september van start. In de circulaire over de ziekenhuisfinanciering voor de volgende zes maanden is er duidelijk geld vrijgemaakt voor de opleiding ziekenhuisapotheker. Dat zal dan met terugwerkende kracht worden toegepast, maar het ziet ernaar uit dat deze eerste lichting voor een driejarige studie van start kan gaan. Iedereen hoopt dat de volgende regering zeer snel werk zal maken van de uitvoeringsbesluiten. "En in het aller- allerslechtste geval blijft het bij één lichting met een driejarige, betaalde opleiding", zegt decaan Alfons Verbruggen van de K.U. Leuven. Al gelooft hij wel in de goede afloop van de zaak. u