...

Dit is een serieuze domper", vat professor Bart De Strooper (K.U. Leuven) de zaak in één zin samen. Bij alzheimer ontstaan ophopingen van het eiwit -amyloïd tussen de hersencellen, de zogeheten plaques. "De amyloïd-hypothese bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer was voor ons de belangrijkste hypothese van de laatste tien jaar. Deze -secretase-inhibitor was het geneesmiddel waar we eigenlijk de meeste hoop op hadden gevestigd. De tests waren ook bijzonder goed opgezet. Maar we hebben ronduit slecht nieuws gekregen: de patiënten zijn er eigenlijk slechter aan toe dan de controlegroep en er is een verhoogde incidentie van patiënten met huidkanker." Niet het einde Dit wil niet zeggen dat Eli Lilly de strijd om het geneesmiddel tegen alzheimer nu stopzet. Integendeel. Net op dit moment zijn er ook fase 3 studies bezig met solanezumab, een andere behandeling tegen alzheimer. Over alle labo's ter wereld heen zouden er trouwens op dit moment meer dan 300 nieuwe middelen in de pijplijn zitten. Maar de onderzoeken rond Semagacestat waren in de eindfase. Eli Lilly wil nu ook alle gegevens die ze tijdens dit onderzoek heeft kunnen verzamelen, grondig analyseren om te kijken waar het precies fout is gegaan. Berichten nemen toe "Hoewel het altijd wel al is voorgevallen, neemt het aantal berichten van studies die in een later stadium worden afgebroken, toe", reageert Leo Neels van pharma.be. "Het doet ons over een aantal zaken nadenken. Niet alleen over ziekte en gezondheid, maar ook over de mogelijkheden van de geneesmiddelenontwikkeling. Het is een perfecte illustratie van de moeilijkheidsgraad van het farmaceutische metier. Dit onderzoek was al meer dan acht jaar bezig, heeft - naar schatting - zo'n 800 miljoen dollar (625 miljoen euro) gekost. Dit toont het enorme risico aan van het farmaceutische vak waardoor je begrijpt dat geen enkele overheid dit risico aan zijn belastingbetaler zou kunnen verantwoorden. Daarvoor kun je alleen in de privé terecht waar investeerders en aandeelhouders eerder geïnteresseerd zijn in een sterk aandeel dan in een hoog dividend." Zie blz. 3