...

In 2005 haalde het nieuws nog alle kranten: kleine jongens kregen grotemannenverschijnselen. De beschuldigende vinger ging al snel naar de vaders van die kleine jongens die de toen steeds populairder wordende testosterongel gebruikten. Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking alerteerde toen de bevolking en verwittigde voor de neveneffecten bij jonge kinderen van vaders die testosterongel gebruikten. Nu, zes jaar later en een geheugen verder, duikt het probleem opnieuw op. Het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking heeft op korte tijd twee meldingen gekregen van virilisatie bij twee jongetjes van 5 jaar. De kinderen vertoonden alle kenmerken van een vervroegde puberteit en hadden ook een verhoogde botleeftijd. De testosteronspiegels van de twee knaapjes waren ook abnormaal hoog. Anti-aging In beide gevallen gebruikten de papa's al meerdere jaren een magistraal bereide gel op basis van testosteron in een concentratie van 10 procent in het kader van een 'anti-agingtherapie'. Een therapie die trouwens tot nog toe zijn doeltreffendheid nog niet heeft bewezen. Gel met testosteron wordt alleen nuttig geacht bij de behandeling van mannelijk hypogonadisme ten gevolge van een tekort aan testosteron. Wie testosterongel buiten deze indicatie gebruikt, neemt wel wat risico's. Bij langdurige toediening en hoge concentratie riskeren de heren verschillende ongewenste effecten. Hoe de kinderen van de betrokken vaders in contact kwamen met de gel, weet niemand precies. Vermoedelijk gaat het om passieve overdracht van testosteron via de huid. Het is en blijft daarom belangrijk om patiënten die gebruik maken van een specialiteit op basis van testosteron in de vorm van gel, duidelijk voor te lichten en hen dringend aan te raden de nodige voorzorgen in acht te nemen om overdracht via de huid aan derden te vermijden. Zo is het noodzakelijk om de handen met water en zeep te wassen, na het aanbrengen van de gel. De huid die met de gel is behandeld, moet na het opdrogen van de gel bedekt worden met een kledingstuk. Als de vaders huid-huidcontact voorzien, is het noodzakelijk dat ze een douche nemen.