...

Door hiermee rekening te houden kunnen gezondheidsprofessionelen sneller een accurate diagnose stellen en kunnen bepaalde ziektebeelden voorkomen of efficiënter bestreden worden. Invloed van het milieu op de gezondheid Dat het milieu een invloed uitoefent op de menselijke gezondheid staat vast. Waar we wonen, werken, sporten, en dies meer; en of dat nu binnenshuis of buitenshuis is, heeft een grote impact op onze gezondheid. We staan constant in contact met stoffen die een effect hebben op onze gezondheid. Die stoffen zijn van chemische (fijn stof, formaldehyde, verbrandingsproducten e.a.), biologische (o.a. schimmels) of fysische (vb. geluid, vocht, straling) aard. Samen met een heleboel andere factoren, is het milieu een bepalende factor voor een goede of slechte gezondheid. Het is dus van groot belang dat gezondheidswerkers rekening houden met het milieu waarin hun patiënten vertoeven. En dat ze de aandoeningen herkennen die geheel of gedeeltelijk aan het milieu kunnen toegeschreven worden.Certificaat Tot nu toe worden echter weinig gezondheidswerkers gesensibiliseerd of opgeleid in milieugeneeskunde of milieugezondheid. Maar daar zou in de toekomst verandering in komen. Gezondheidswerkers kunnen in de toekomst een basisopleiding én een voortgezette opleiding in milieugeneeskunde volgen en een certificaat milieugeneeskunde behalen. Hierdoor kunnen zij makkelijker milieugerelateerde ziektebeelden herkennen. Een dergelijk certificaat bestaat in België al voor tabakologen. Dit zijn officieel erkende getuigschriften voor licentiaten in de psychologie of gezondheidswerkers die met succes een opleiding in de tabakologie afgerond hebben. Een gelijksoortig certificaat wordt dus in het leven geroepen voor milieugeneeskunde.