...

Het begon met een vraag van senator Louis Ide (N-VA) aan minister Onkelinx over de verlenging van de MaNaMa ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker. Om kort te zijn: de erkenningscommissie voor de ziekenhuisapothekers heeft in februari 2010 advies uitgebracht over de hervorming van de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Die zou verlengd worden naar drie jaar (i.p.v. één) en de studenten zouden bezoldigd worden. De beroepstitel van ziekenhuisapotheker zou aangepast worden.