...

Bedoeling van de opleiding is apothekers te sensibiliseren voor farmaceutische zorg bij dementie en daardoor hun kwaliteit van zorg en ondersteuning te verhogen in relatie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. Apothekers zijn immers een laagdrempelig aanspreekpunt waar je ook in alle discretie in gesprek kunt gaan over een 'niet-pluis'-gevoel, over medicijnen bij dementie en over wat mensen verder nog bezighoudt wanneer ze met de aandoening te maken krijgen, luidt het.De opleidingssessies zijn gratis, worden in heel Vlaanderen georganiseerd en zijn toegankelijk voor apothekers, assistent-apothekers en laatstejaarsstudenten farmaceutische wetenschappen. Na een korte theoretische opfrissing, gaan de deelnemers zelf aan de slag met de FAZODEM-map.Meer info en bestellen van de map via deze link.