...

Fijn dat Manu Beuselinck dit initiatief overneemt en verder zet. Ik wens hem bijzonder veel succes!" Maar meer dan wie ook weet Patrik Vankrunkelsven dat Manu Beuselinck de strijd van David tegen Goliath heeft aangevat. Apotheker Beuselinck heeft hetzelfde doel voor ogen als Patrik Vankrunkelsven. "Door de naam van de actieve bestanddelen op de geneesmiddelenverpakking groter af te beelden dan de merknaam, vergroten we ook het draagvlak en het vertrouwen in goedkope geneesmiddelen bij de patiënt. Het komt daarom ook de therapietrouw en dus de gezondheid van de patiënt ten goede", vindt kamerlid Beuselinck. VOS Zeker nu VOS meer en meer ingang vindt en door de overheid zelfs wordt verplicht, wint het voorstel van Beuselinck veld. Tot nog toe was de merknaam van een geneesmiddel hét referentiepunt voor de patiënt. Maar door de stofnaam in groot op de verpakking te zetten, wordt de nadruk op de molecule gelegd en niet langer op de merknaam. "Als de apotheker vandaag een ander merk van dezelfde stof moet afleveren dan de patiënt gewoon is, kan dit vaak verwarrend zijn", stelt Beuselinck. "Sommige patiënten staan zelfs weigerachtig tegenover het andere merk. Vaak lijdt de therapietrouw daaronder en gebeuren er fouten zoals dubbele medicatie-inname", zegt Beuselinck. Vruchteloos Beuselinck weet dat zijn voorganger Vankrunkelsven zijn slag niet heeft thuisgehaald, al dringt het niet echt tot hem door hoeveel inspanningen zijn voorganger vruchteloos heeft geleverd. Twee jaar geleden nodigde Vankrunkelsven alle sterkhouders in het parlement uit om in een besloten vergadering het voorstel op tafel te leggen en tot een constructieve oplossing te komen. "Die is er uiteindelijk niet gekomen", zegt Patrik Vankrunkelsven. "Pharma.be wilde duidelijk niet mee en heeft zich met hand en tand verzet tegen dit voorstel. Met resultaat. Maar nog eens: ik wens Manu Beuselinck veel succes..." Bonus Beuselinck wil trouwens het goedkoop voorschrijven veel meer stimuleren. "Nu is er alleen het strikte minimum dat ze goedkoop moeten voorschrijven", zegt hij. "Maar ik ben ervan overtuigd dat een positieve stimulans veel meer effect kan hebben. Nu kennen we een malus en die moet voor mij worden aangevuld met een bonus. Door het besparende effect van meer goedkoop voorschrijven, verdient die bonus zichzelf terug. Die bonus kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de pen- sioenopbouw van de artsen."