Prof. dr. Dominique Vandijck (adjunct algemeen directeur): "Wanneer mensen thuis zijn zoals tijdens vakantieperiodes merken we steeds een stijging in het aantal oproepen. Nu met de lockdown zijn mensen massaal thuis, samen met de kinderen, wat dit fenomeen nog verder versterkt."

Schoonmaken

"Mensen krijgen hun tijd momenteel niet steeds zinvol ingevuld waardoor verveling kan optreden. De verleiding om naar bepaalde (genots)producten (bv. alcohol, (slaap)medicatie, antidepressiva, verdovende middelen) te grijpen en dit vroeger op de dag, vaker en in grotere hoeveelheden vergroot. Dat we momenteel meerdere oproepen per dag krijgen met betrekking tot intentionele zelfdoding, duidelijk meer dan gebruikelijk, is helaas realiteit." En voor vele mensen met een psychische- of verslavingsproblematiek valt veelal hun therapie en opvolging weg, waardoor herval reëel is.

In huis wordt momenteel veel en frequent schoongemaakt. Prof. Vandijck: "Mensen kopen dus grote hoeveelheden (én veelal sterk geconcentreerde) huishoudproducten. Deze worden thuis dan overgegoten in kleinere water- of frisdrankflessen wat maakt dat men er accidenteel van gaat drinken. Het frequente poetsen brengt frequent (huid)contact met diezelfde producten met zich mee. Vanuit de idee om beter te kunnen reinigen of ontsmetten merken we dat mensen producten gaan mixen wat een groot risico kan betekenen door het vrijkomen van chemische dampen. Irritatie van de slijmvliezen en ernstige kortademigheid zijn daarbij niet vreemd."

"Het merendeel van de mensen heeft extra aandacht voor de persoonlijke hygiëne, maar gebruikt daarvoor te vaak overvloedig en zelfs verkeerde producten zoals bleekwater, alcoholgels, essentiële oliën, etc. met mogelijks ernstige brandwonden of tot zelfs orgaanfalen als resultaat."

Niet uitstellen

Uit schrik om besmet te worden leven veel mensen in de overtuiging dat je de huisarts best niet contacteert en niet naar het ziekenhuis gaat. "Mensen nemen contact op met het Antigifcentrum omdat het algemeen geweten is dat artsen onze noodlijn bemannen. Ze bellen met vragen over hun gezondheid of omdat ze zich ziek voelen. Zo kregen we al oproepen voor mensen met een vermoeden van een hartinfarct. Omgekeerd krijgen we ook oproepen binnen waarbij mensen symptomen beschouwen als een nevenwerking van een geneesmiddel dat zij nemen, maar die passen in het ziektebeeld van een virale infectie veroorzaakt door het coronavirus. Uiteraard verwijzen we deze mensen naar de huisarts of het ziekenhuis en beklemtonen we dat nodige zorg niet mag uitgesteld worden en dat deze plaatsen uiterst veilig kunnen geconsulteerd worden."

Tot slot geeft Vandijck nog de raad mee om bij twijfel niet te aarzelen en het Antigifcentrum te bellen op het gratis nummer 070 245 245. Dat kan 24/7. "Wacht niet tot symptomen optreden. In deze tijden is het meer dan ooit nodig in geval van vergiftiging de druk bezette spoeddiensten en artsen niet onnodig te belasten, maar rechtstreeks het Antigifcentrum te bellen."

Prof. dr. Dominique Vandijck (adjunct algemeen directeur): "Wanneer mensen thuis zijn zoals tijdens vakantieperiodes merken we steeds een stijging in het aantal oproepen. Nu met de lockdown zijn mensen massaal thuis, samen met de kinderen, wat dit fenomeen nog verder versterkt."Schoonmaken"Mensen krijgen hun tijd momenteel niet steeds zinvol ingevuld waardoor verveling kan optreden. De verleiding om naar bepaalde (genots)producten (bv. alcohol, (slaap)medicatie, antidepressiva, verdovende middelen) te grijpen en dit vroeger op de dag, vaker en in grotere hoeveelheden vergroot. Dat we momenteel meerdere oproepen per dag krijgen met betrekking tot intentionele zelfdoding, duidelijk meer dan gebruikelijk, is helaas realiteit." En voor vele mensen met een psychische- of verslavingsproblematiek valt veelal hun therapie en opvolging weg, waardoor herval reëel is.In huis wordt momenteel veel en frequent schoongemaakt. Prof. Vandijck: "Mensen kopen dus grote hoeveelheden (én veelal sterk geconcentreerde) huishoudproducten. Deze worden thuis dan overgegoten in kleinere water- of frisdrankflessen wat maakt dat men er accidenteel van gaat drinken. Het frequente poetsen brengt frequent (huid)contact met diezelfde producten met zich mee. Vanuit de idee om beter te kunnen reinigen of ontsmetten merken we dat mensen producten gaan mixen wat een groot risico kan betekenen door het vrijkomen van chemische dampen. Irritatie van de slijmvliezen en ernstige kortademigheid zijn daarbij niet vreemd.""Het merendeel van de mensen heeft extra aandacht voor de persoonlijke hygiëne, maar gebruikt daarvoor te vaak overvloedig en zelfs verkeerde producten zoals bleekwater, alcoholgels, essentiële oliën, etc. met mogelijks ernstige brandwonden of tot zelfs orgaanfalen als resultaat."Niet uitstellenUit schrik om besmet te worden leven veel mensen in de overtuiging dat je de huisarts best niet contacteert en niet naar het ziekenhuis gaat. "Mensen nemen contact op met het Antigifcentrum omdat het algemeen geweten is dat artsen onze noodlijn bemannen. Ze bellen met vragen over hun gezondheid of omdat ze zich ziek voelen. Zo kregen we al oproepen voor mensen met een vermoeden van een hartinfarct. Omgekeerd krijgen we ook oproepen binnen waarbij mensen symptomen beschouwen als een nevenwerking van een geneesmiddel dat zij nemen, maar die passen in het ziektebeeld van een virale infectie veroorzaakt door het coronavirus. Uiteraard verwijzen we deze mensen naar de huisarts of het ziekenhuis en beklemtonen we dat nodige zorg niet mag uitgesteld worden en dat deze plaatsen uiterst veilig kunnen geconsulteerd worden."Tot slot geeft Vandijck nog de raad mee om bij twijfel niet te aarzelen en het Antigifcentrum te bellen op het gratis nummer 070 245 245. Dat kan 24/7. "Wacht niet tot symptomen optreden. In deze tijden is het meer dan ooit nodig in geval van vergiftiging de druk bezette spoeddiensten en artsen niet onnodig te belasten, maar rechtstreeks het Antigifcentrum te bellen."