...

"Meer dan twee maanden na de overstromingen hebben de mensen in de getroffen gebieden nog steeds te lijden onder de verwoestende gevolgen", stelt de Orde vast."Leden van de Provinciale Raad van Luik en van de Nationale Raad zijn ter plaatse gegaan om deze apothekers te steunen en de omvang van de moeilijkheden waarmee zij te kampen hebben, te evalueren. Opmerkelijk is dat onze collega-apothekers moed en toewijding aan hun patiënten hebben getoond.Reeds drie weken na de overstromingen waren de meeste apotheken weer open of stonden ze op het punt open te gaan. Terwijl de meeste winkels en kantoren nog gesloten waren, verschenen er containers zodat de apothekers hun rol als eerstelijnszorgverstrekkers konden vervullen en de continuïteit van de zorg konden verzekeren.APB heeft in samenwerking met de plaatselijke beroepsverenigingen een solidariteitsfonds opgericht. De Orde van apothekers droeg bij aan dit fonds. Het fonds werd op 30 september afgesloten en de betaling aan de begunstigde apotheken zal in de eerste weken van oktober worden verricht.De Orde dankt de apothekers voor de regelingen die zij hebben getroffen met als enig doel de burgers te helpen en voor het vervullen van hun rol als zorgverleners om de continuïteit van de zorg te waarborgen."