Ter herinnering: op 28 mei 2019 veroordeelde het College van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de Orde der Apothekers voor het toepassen van mededingingsbeperkende praktijken om de ontwikkeling van de MediCare-Market groep te belemmeren. De Orde vocht dat besluit formeel aan en tekende beroep aan.

Het is in het kader van dit beroep dat het Marktenhof zich gisteren heeft uitgesproken. In zijn arrest heeft het Hof beslist dat het beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is. Het Hof meent dus wel degelijk dat de Orde een inbreuk op het mededingingsrecht heeft begaan, maar vraagt evenwel de Belgische Mededingingsautoriteit om het bedrag van de boete (1 miljoen euro) te herzien. Daarbij is gepreciseerd dat het bedrag van de boete het plafond van 10% van het jaarlijks inkomen van de Orde niet mag overschrijden (hetgeen neerkomt op minder dan 250.000 euro).

De Orde der Apothekers wacht op een kopie van het arrest van het Hof om het nader te analyseren.

Ter herinnering: op 28 mei 2019 veroordeelde het College van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de Orde der Apothekers voor het toepassen van mededingingsbeperkende praktijken om de ontwikkeling van de MediCare-Market groep te belemmeren. De Orde vocht dat besluit formeel aan en tekende beroep aan. Het is in het kader van dit beroep dat het Marktenhof zich gisteren heeft uitgesproken. In zijn arrest heeft het Hof beslist dat het beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is. Het Hof meent dus wel degelijk dat de Orde een inbreuk op het mededingingsrecht heeft begaan, maar vraagt evenwel de Belgische Mededingingsautoriteit om het bedrag van de boete (1 miljoen euro) te herzien. Daarbij is gepreciseerd dat het bedrag van de boete het plafond van 10% van het jaarlijks inkomen van de Orde niet mag overschrijden (hetgeen neerkomt op minder dan 250.000 euro).De Orde der Apothekers wacht op een kopie van het arrest van het Hof om het nader te analyseren.