...

De zorgverzekering in Nederland is anders georganiseerd dan bij ons. Zo is er altijd een eigen risico voor de zorgverzekering (375 euro). Wordt dat bedrag overschreden, dan betaalt de oudere zelf de resterende som. Ouderen proberen dat eigen risico zo weinig mogelijk aan te spreken om de bovengrens niet te overschrijden. Zo stoppen ze zonder overleg met hun arts met medicatie, gaan niet op controle bij de specialist en vermijden een tandartsbezoek. De organisatie van de zorg is sinds vorig jaar ook grotendeels overgeheveld naar de gemeenten. Maar die heeft veel te weinig geld gekregen, waardoor het aandeel dat ouderen die hulp aan de gemeente vragen, een veel grotere som moeten ophoesten. Geld dat ze niet hebben.