...

Eerste vaststelling: wat iedereen voorspelde, is uitgekomen. Maggie De Block, onze minister van Volksgezondheid, voert het leger aan. Wat wel verraste, is het opvallend hoge aantal punten dat ze heeft gekregen. Kennelijk zien velen haar als de leading lady. Tweede vaststelling: wie op de lijst staat, heeft vaak niet eens voor zichzelf gekozen (wat wel kon). Bescheidenheid? Een juist inzicht in de realiteit? We hebben er het raden naar. De resultaten van de peiling naar apothekers is ongetwijfeld gekleurd geweest door het toch wel ongelukkige moment waarop de enquête is uitgevoerd: net bij de Grote Machtswissel (met hoofdletter) bij APB. Toch zien we hoe Lieven Zwaenepoel de gelederen bij de apothekers aanvoert. Dat is helemaal anders bij andere belangengroepen, zoals de farmaceutische sector. Dat pharma.be daar niet de leidinggevende positie inneemt, maar wel Joris Van Assche van FeBelGen, lijkt op het eerste gezicht niet evident. Niemand zal immers ontkennen dat pharma.be toch wel een stevige vinger in de pap te brokken heeft. Denken we nog maar aan het Toekomstpact. Maar een Top 100 gaat om figuren, niet om instellingen en instanties. Bekijk de lijst en vraag je af hoeveel mensen ervan je niét van gezicht kent. Deze Top 100 is bijzonder interessant. Ze geeft immers een inkijk in de manier waarop mensen die sowieso op een of andere manier een beslissende rol spelen in de gezondheidszorg naar anderen kijken. Het gaat om perceptie en perceptie komt daarom niet altijd overeen met de realiteit. Ik wil wedden dat daar ergens, in dat kabinet van Maggie De Block, een superadviseur zijn handen even in zijn nek legt en achteruit leunt. Zijn missie is geslaagd: hij staat niet in de lijst, is niet gekozen... De grootste machthebbers zijn zij die niet in het vizier lopen maar achter de schermen aan de touwtjes trekken.