Om de overheid te sensibiliseren voor de griepproblematiek schreven apothekers- en artsenverenigingen samen een brief naar minister De Block, het geneesmiddelenagentschap en de FOD Volksgezondheid.

Onder het document staan de handtekeningen van APB en Ophaco voor de apothekers en van Bvas, Kartel (ASGB-GBO), Domus Medica/AADM en SSMG voor de artsen. Indrukwekkende eensgezindheid...

Hoge Gezondheidsraad

Artsen- en apothekersverenigingen verwijzen naar de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Meer dan ooit beveelt deze aan om in het griepseizoen 2020-2021 risicogroepen (zwangere vrouwen, chronisch zieken, 65-plussers enz.), zorgverstrekkers en baby's jonger dan zes maand in te enten. Doet men dit niet of onvoldoende dan zullen er meer ziekenhuisbedden dan wenselijk ingenomen worden.

Gezien de covid-context is het de verdomde plicht van onze overheden om voldoende griepvaccins te voorzien, vinden de zorgverstrekkers. En als er dan toch schaarste zou ontstaan dan "moet men duidelijke regels uitvaardigen over de prioritaire (of zelfs exclusieve) vaccinatie van de doelgroepen." De overheid moet hierover ook communiceren.

Artsen en apothekers benadrukken dat we absoluut moeten voorkomen "dat de griepvaccins die de producenten voor ons land voorzien, zouden uitgevoerd worden."

Bijkomende initiatieven

Het kabinet van minister De Block antwoordde al. Ze heeft de producenten gevraagd "een grotere hoeveelheid vaccins te voorzien dan de aangekondigde hoeveelheid." Momenteel zijn er 2,9 miljoen vaccins gereserveerd voor België, een tiende meer dan gewoonlijk.

Ogenschijnlijk goed nieuws dus. APB, Ophaco, Bvas, Kartel, Domus Medica/AADM en SSMG verwachten wel dat het Geneesmiddelenagentschap snel heldere regels uitvaardigt. Welke doelgroepen dienen eerst gevaccineerd te worden? "Desnoods", zo dreigt APB, "nemen we samen met artsen- en patiëntenverenigingen bijkomende initiatieven."

Ondertussen vraagt APB de apothekers wel om nog op de FAGG-richtlijnen te wachten alvorens griepvaccins te reserveren voor patiënten. En indien men toch al vaccins zou reserveren dan moet expliciet voorrang worden gegeven aan ouderen, chronische patiënten en zorgverleners.

Om de overheid te sensibiliseren voor de griepproblematiek schreven apothekers- en artsenverenigingen samen een brief naar minister De Block, het geneesmiddelenagentschap en de FOD Volksgezondheid. Onder het document staan de handtekeningen van APB en Ophaco voor de apothekers en van Bvas, Kartel (ASGB-GBO), Domus Medica/AADM en SSMG voor de artsen. Indrukwekkende eensgezindheid...Artsen- en apothekersverenigingen verwijzen naar de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Meer dan ooit beveelt deze aan om in het griepseizoen 2020-2021 risicogroepen (zwangere vrouwen, chronisch zieken, 65-plussers enz.), zorgverstrekkers en baby's jonger dan zes maand in te enten. Doet men dit niet of onvoldoende dan zullen er meer ziekenhuisbedden dan wenselijk ingenomen worden.Gezien de covid-context is het de verdomde plicht van onze overheden om voldoende griepvaccins te voorzien, vinden de zorgverstrekkers. En als er dan toch schaarste zou ontstaan dan "moet men duidelijke regels uitvaardigen over de prioritaire (of zelfs exclusieve) vaccinatie van de doelgroepen." De overheid moet hierover ook communiceren.Artsen en apothekers benadrukken dat we absoluut moeten voorkomen "dat de griepvaccins die de producenten voor ons land voorzien, zouden uitgevoerd worden."Het kabinet van minister De Block antwoordde al. Ze heeft de producenten gevraagd "een grotere hoeveelheid vaccins te voorzien dan de aangekondigde hoeveelheid." Momenteel zijn er 2,9 miljoen vaccins gereserveerd voor België, een tiende meer dan gewoonlijk. Ogenschijnlijk goed nieuws dus. APB, Ophaco, Bvas, Kartel, Domus Medica/AADM en SSMG verwachten wel dat het Geneesmiddelenagentschap snel heldere regels uitvaardigt. Welke doelgroepen dienen eerst gevaccineerd te worden? "Desnoods", zo dreigt APB, "nemen we samen met artsen- en patiëntenverenigingen bijkomende initiatieven."Ondertussen vraagt APB de apothekers wel om nog op de FAGG-richtlijnen te wachten alvorens griepvaccins te reserveren voor patiënten. En indien men toch al vaccins zou reserveren dan moet expliciet voorrang worden gegeven aan ouderen, chronische patiënten en zorgverleners.