...

"Onze oprechte excuses" zegt het ziekenhuis nu nederig. Maar drie van de veertien patiënten hebben nu al besloten dat ze het er niet bij willen laten. Ze hebben een klacht ingediend en ze eisen een schadevergoeding. De patiënten leden allemaal aan de ziekte van Hodgkin en ze werden behandeld met bleomycine. Bij een leverancierswissel werd de dosis van milliliter in internationale eenheden veranderd, maar de ziekenhuisapotheek vergiste zich en berekende de dosis fout. Daardoor werd de voorgeschreven dosis anderhalf keer overschreden. Volgens de directeur van het ziekenhuis is de dosis die de patiënten kregen niet dodelijk, maar is het niet uit te sluiten dat de patiënten er schade door ondervonden hebben.