...

Zo is er een Franstalig arrest waarbij een apotheker zijn officina wilde verhuizen naar een plaats, enkele kilometers verderop. Een van de argumenten om die verhuis tegen te gaan was niet de verhoogde concurrentie in zijn 'nieuwe' regio, maar wel... het gebrek aan een apotheker in zijn oude regio. Als de apotheker zou verhuizen, zou dat er immers voor zorgen dat honderden mensen in hun buurt geen apotheker meer zouden hebben. De oude apotheek lag trouwens aan een drukbereden steenweg en veel patiënten die op weg naar hun werk of naar huis nog snel even hun pillen zouden willen halen, zouden door de verhuis in de kou worden gezet.