Het door apothekers langverwachte VIDIS-project (Virtual Integrated Drug Information System) wordt nu concreet.

In juli sloot FarmaFlux vzw, de organisatie opgericht door APB, Ophaco en de regionale beroepsverenigingen die de veiligheid en uniformiteit van gegevensuitwisseling tussen apotheken beheert, een overeenkomst met het Riziv. "Dit houdt in dat een patiënt vanaf 2024 alle afleveringen in een openbare apotheek die op zijn of haar naam zijn geregistreerd (over een periode van zes maanden), zelf zou kunnen raadplegen via de toepassing van VIDIS. Dat stimuleert patient empowerment en kan de therapietrouw gevoelig versterken", laat FarmaFlux weten.

"Daarnaast zullen ook andere zorgverstrekkers van de patiënt een gedeelte van de afleveringenhistoriek kunnen raadplegen via VIDIS in functie van het optimaliseren van de zorg. Ook dat bevordert het welzijn van de patiënt: denk maar aan het vermijden van geneesmiddelgebonden problemen, of het tegengaan van overconsumptie en onjuist gebruik van geneesmiddelen."

"Er zal in een volgende fase ook een gepseudonimiseerde dataset ter beschikking worden gesteld van de federale overheid en haar secundair netwerk (o.a. publieke instellingen zoals het Riziv, Fagg, Sciensano, enz.) voor statistische verwerking en wetenschappelijke doeleinden", voegt de vzw toe. "Dat moet een inclusiever zorgbeleid met aandacht voor kwetsbare patiënten mogelijk maken in ons land."

FarmaFlux stelt apothekers en hun patiënten gerust aangaande de vertrouwelijkheid van al die gegevens. "De gegevens uit de afleveringenhistoriek zullen op een beschermde manier verwerkt worden. Zo moeten we als apotheker niet wakker liggen van de privacy, de gevoeligheid, de veiligheid en de techniciteit", garandeert Koen Straetmans, voorzitter van FarmaFlux vzw.

"Onze sector is reeds van bij het begin pionier op het vlak van digitalisering. We investeren al jaren in een professionele en veilige aanpak van gegevensuitwisseling tussen apothekers onderling ten voordele van de zorg. Met deze overeenkomst worden onze inspanningen erkend en door deze uitwisseling nu verder uit te breiden, bevestigen onze beleidsmakers opnieuw de centrale positie van de apotheker in ons zorglandschap", klinkt het ten slotte.

Het door apothekers langverwachte VIDIS-project (Virtual Integrated Drug Information System) wordt nu concreet. In juli sloot FarmaFlux vzw, de organisatie opgericht door APB, Ophaco en de regionale beroepsverenigingen die de veiligheid en uniformiteit van gegevensuitwisseling tussen apotheken beheert, een overeenkomst met het Riziv. "Dit houdt in dat een patiënt vanaf 2024 alle afleveringen in een openbare apotheek die op zijn of haar naam zijn geregistreerd (over een periode van zes maanden), zelf zou kunnen raadplegen via de toepassing van VIDIS. Dat stimuleert patient empowerment en kan de therapietrouw gevoelig versterken", laat FarmaFlux weten. "Daarnaast zullen ook andere zorgverstrekkers van de patiënt een gedeelte van de afleveringenhistoriek kunnen raadplegen via VIDIS in functie van het optimaliseren van de zorg. Ook dat bevordert het welzijn van de patiënt: denk maar aan het vermijden van geneesmiddelgebonden problemen, of het tegengaan van overconsumptie en onjuist gebruik van geneesmiddelen.""Er zal in een volgende fase ook een gepseudonimiseerde dataset ter beschikking worden gesteld van de federale overheid en haar secundair netwerk (o.a. publieke instellingen zoals het Riziv, Fagg, Sciensano, enz.) voor statistische verwerking en wetenschappelijke doeleinden", voegt de vzw toe. "Dat moet een inclusiever zorgbeleid met aandacht voor kwetsbare patiënten mogelijk maken in ons land."FarmaFlux stelt apothekers en hun patiënten gerust aangaande de vertrouwelijkheid van al die gegevens. "De gegevens uit de afleveringenhistoriek zullen op een beschermde manier verwerkt worden. Zo moeten we als apotheker niet wakker liggen van de privacy, de gevoeligheid, de veiligheid en de techniciteit", garandeert Koen Straetmans, voorzitter van FarmaFlux vzw."Onze sector is reeds van bij het begin pionier op het vlak van digitalisering. We investeren al jaren in een professionele en veilige aanpak van gegevensuitwisseling tussen apothekers onderling ten voordele van de zorg. Met deze overeenkomst worden onze inspanningen erkend en door deze uitwisseling nu verder uit te breiden, bevestigen onze beleidsmakers opnieuw de centrale positie van de apotheker in ons zorglandschap", klinkt het ten slotte.