...

België is niet zelf op het idee gekomen. Het is Europa die het via haar regelgeving aan de lidstaten in het kader van geneesmiddelenbewaking oplegt. Op die manier wil men een beter beeld krijgen van de werking van geneesmiddelen, ook na lange termijn als de klinische fases rond de ontwikkeling van de geneesmiddelen al lang achter de rug zijn. Het FAGG blijft echter de patiënten aanraden om hun klachten eerst en vooral met hun apotheker of arts te bespreken omdat niet elke bijwerking effectief een bijwerking is, maar ook een gevolg van de aandoening kan zijn. De apotheker en de arts kunnen via hun vertrouwde gele fiche de bijwerking aan het FAGG meedelen. Maar patiënten kunnen zelf ook hun klacht via de meldingsfiche meedelen aan het FAGG. Het invullen van deze fiche wordt trouwens begeleid met een FAQ-lijst om de patiënt te helpen bij het correct invullen van de fiche.