...

Volgens de schattingen van de WGO sterven jaarlijks negen miljoen kinderen een vermijdbare dood. Meer dan de helft van die overlijdens wordt veroorzaakt door ziekten die zouden kunnen behandeld worden met geneesmiddelen die aan kinderen zijn aangepast: acute respiratoire infecties en pneumonie (17 %), diarree (17 %), ernstige infecties bij pasgeborenen (9 %), malaria (7 %) en hiv/aids (2 %). Te weinig aanbod De lijst geeft ook een overzicht van de beschikbare middelen voor de verschillende ziekten. Voor moeraskoorts en tbc is het aanbod min of meer in orde. Er bestaan ook verschillende middelen die kunnen helpen bij infecties, palliatieve zorg, pijn en longontsteking. Slechte punten krijgt de verzorging van de pasgeborenen in de arme landen, zeker in die gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. Maar ook de pediatrische behandeling van diarree en hiv/aids scoort slecht. Oraal Door deze publicatie wil de WGO ook de aandacht van de industrie trekken op het probleem van de dosering van geneesmiddelen. Om de afwezigheid van een pediatrische versie van een geneesmiddel te compenseren, moeten artsen soms overgaan tot het delen van geneesmiddelen die voor volwassenen zijn of moeten ze gelules oplossen in water. Dit is onveilig nattevingerwerk waardoor de therapeutische werkzaamheid niet verzekerd is. De laatste aanbeveling van de WGO gaat over de manier van aanbieding. De organisatie zou graag hebben dat, in de mate van het mogelijke, geneesmiddelen zo worden aangeboden dat ze oraal, in drinkbare vorm, aan het kind kunnen worden toegediend. Vloeibare geneesmiddelen zijn echter duurder in aankoop in vergelijking met tabletten omdat ze duurder zijn om te verpakken en moeilijker (dus duurder) zijn om veilig te stockeren en te transporteren.