...

In de open brief benadrukt algemeen directeur Leo Neels het maatschappelijk belang van de farmaceutische sector. "Die manifesteert zich in een jaarlijkse investering in R&D van 1,7 miljard euro en een tewerkstelling van 31.500 mensen. Daarnaast zorgt de farmaceutische sector voor een continue uitwisseling van kennis met een netwerk van Belgische universiteiten, ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Bovendien hebben onze investeringen een directe impact op de levensduur en de levenskwaliteit van de Belgen", aldus Neels. Het lijkt er echter op dat de sector op een keerpunt is gekomen. Na twee decennia van ononderbroken groei, nemen een aantal parameters af: anno 2011 stelt de sector 1,4 procent minder mensen tewerk dan in 2009, er wordt ruim 100 miljoen euro minder in fundamenteel onderzoek naar geneesmiddelen geïnvesteerd en het aantal klinische studies daalde met 17 procent in vergelijking met 2008. Deze inkrimping is een gevolg van de politiek van de vorige regeringen die besparingen al te vaak in de geneesmiddelensector gingen zoeken. "Het is essentieel dat besparingen rusten op constructief overleg, niet disproportioneel zijn en niet nefast voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen", meent Neels. "Sinds 2005 zijn de opgelegde besparingen wel disproportioneel en systematisch." Pharma.be vraagt de volgende regering dan ook oog te hebben voor haar bekommernissen. "Om allerlei redenen kwam onder de ontslagnemende regering geen langetermijnkader tot stand. Er bestond heel wat goodwill, maar de moeilijke politieke omstandigheden hebben belet dat het met de regering kon worden gefinaliseerd. Een sterke dialoog rond het gezondheidsdebat is onze centrale bekommernis en hiertoe willen we in volwaardig partnership betrokken blijven. Vandaar onze vraag om voortaan actief in de besluitvorming te worden opgenomen", besluit Leo Neels de open brief aan Di Rupo en de federale onderhandelaars. u