...

Een schaal van 1 tot 10, een reeks icoontjes met een lachend tot een huilend mannetje, de grimassen op het gezicht van een kind... Tot nog toe was pijnmeting een zeer subjectief, onbetrouwbaar gegeven. Een Israëlische firma is er nu in geslaagd om twee toestellen te ontwikkelen die pijn op een objectieve manier in kaart brengen. Via een sensor aan de vinger meet het toestel de intensiteit van acute pijn, gebaseerd op zeven parameters (oa doorbloeding en huidweerstand). Het zijn parameters die nauw samenhangen met het sensorisch zenuwstelsel. Daardoor kan een pijn-index bepaald worden. Op zeer wetenschappelijke manier kan men zo volgen of een pijnbehandeling zijn doel bereikt. Het voordeel van deze meetprocedure is dat men ook patiënten onder narcose kan monitoren. De anesthesist kan immers voortdurend volgen of de patiënt pijn heeft en desnoods verdoving bij geven. Idem voor gesedeerde patiënten op intensieve zorgen en kinderen. Een tweede toestel - de Conditioned Pain Modulator - zal vooral gebruikt worden voor chronische pijnpatiënten. Daarmee kan worden nagegaan hoe het controlesysteem dat signalen van de hersenen naar het ruggenmerg stuurt, werkt. Bij chronische pijnpatiënten is dat systeem vaak verstoord waardoor zij, zelfs bij kleine extra prikkels, extreme pijn ervaren. Het toestel detecteert of chronische pijn al dan niet wordt veroorzaakt of verergerd door een defect in het controlesysteem van het centrale zenuwstelsel.