...

Anita Cautaers (CAW) en Hilde Deneyer (directeur VAN) namen de apothekers tijdens de eerste lockdown op sleeptouw aan de hand van het initiatief 'Masker 19' - dat waren in feite de eerste bouwstenen voor #CAVASa. Lokale huisapothekers zijn laagdrempelig en goed bereikbaar, en daardoor geschikt om bepaalde psychosociale noden te herkennen die door andere hulpverleners niet altijd gedetecteerd worden. Zij kennen hun patiënten en zien sneller wanneer er mogelijk een probleem is, en kunnen hen zo doorverwijzen naar verdere hulp. CAW kan door haar expertise en nabije manier van werken zowel slachtoffers van huiselijk geweld als personen met andere psychosociale noden snel en efficiënt helpen. De ambitie is om #CAVASa in 2022 te kunnen uitrollen naar alle eerstelijnszones. Echter, om de slaagkans daarvan te vergroten is het belangrijk om eerst te luisteren naar de huisapotheker en vanaf september het project te laten proefdraaien in een beperkt aantal eerstelijnszones. Daarom wordt in eerste instantie een bevraging georganiseerd, die u via deze link kan invullen. In een interview licht Anita Cautaers de voortgang van het project uit.