...

Dat meldt dokter Dirk Wynsberghe, hoofdgeneesheer van de medische dienst van de politie. Hij legt uit dat er in ons land circa 3.500 huisartsen erkend zijn als 'aange nomen geneesheer'. De zorg bij deze artsen is gratis voor politiemensen. Dat wil zeggen: de medische dienst van de politie betaalt het remgeld voor medicatie terug aan de patiënt. Voor de consultaties wordt het remgeld rechtstreeks aan de aangenomen geneesheer betaald.Daartoe moest de aangenomen huisarts wel een dubbel voorschrift af leveren aan de patiënt: het klassieke witte voorschrift en daarenboven een blauw voorschrift. Vervolgens vraagt de apotheker voor de medicatie via de tariferingsdiensten aan de medische dienst om de rem gelden op de geneesmiddelen terug te betalen. Tot voor kort was dit dus administratief een complexe affaire. De aangenomen arts diende namelijk iedere keer twee types voorschriften in te dienen. Een keer het gewone witte voorschrift dat voor alle patiënten geldt. En één keer een blauw papier dat de medische dienst van de politie de aangenomen arts bezorgde. De procedure was identiek voor militairen, al was het formulier daar niet blauw maar geel.APB en medische dienst zijn nu overeengekomen om de administratie met onmiddellijke ingang te halveren. Wynsberghe: "Het volstaat voortaan dat de arts het papieren bewijs van e-voorschrift op de achterzijde print van het blauwe (of gele) formulier. Voor de APB is dit voldoende bewijs van elektronisch voorschrift en als start van de procedure voor de tarifering bij de apotheker. Als in de nabije toekomst ook het papieren bewijs van het e-voorschrift wordt afgeschaft dan blijft voor de aange nomen geneesheren enkel het blauwe of gele formulier nog bestaan."De nieuwe proceduere geldt voor circa 50.000 politiemensen en ongeveer 30.000 militairen.