...

Er is al veel inkt gevloeid sinds de Médiator-affaire de Fransen heeft wakker geschud. Maar nu ligt er een wetsvoorstel op tafel dat de veiligheid van het geneesmiddel moet verzekeren. De Franse minister van Volksgezondheid - Xavier Bertrand - heeft het advies van de experts gevolgd en heeft besloten veel strenger op te treden. Belangenvermenging Een eerste, grote verandering die het vertrouwen van de Franse patiënten moet opkrikken is de transparantie in de relaties tussen industrie en experts. Zij moeten vanaf nu een document van belangenconflict ondertekenen dat publiekelijk consulteerbaar is. Informatie die door professionelen in de gezondheidszorg als publiciteit wordt verspreid, zal vanaf nu eerst moeten worden goedgekeurd door het nieuwe 'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé' - kortweg het ANSM - dat het vroegere AFSSAPS moet vervangen. Ook bij de artsenbezoekers verandert er het een en ander. Zij kunnen wel nog verder individuele huisartsen gaan bezoeken, maar ze moeten ook collectieve ontmoetingen in ziekenhuizen organiseren. Een eerste proefproject is van start gegaan. Als dat vruchten afwerpt, dan mogen we tegen 2013 een veralgemening van dit concept verwachten. Stockonderbrekingen De minister van Volksgezondheid houdt het niet bij deze eerste ingrepen. Hij buigt zich nu al over andere restrictieve maatregelen. Net zoals in België trouwens, is er ook in Frankrijk behoorlijke onvrede bij de apothekers over stockonderbrekingen. Het probleem van de parallelle export zorgt er nog altijd voor dat de Franse apotheker zelf een tekort aan geneesmiddelen ervaart. Volgens Bertrand is de prijs van het geneesmiddel in Frankrijk ronduit te laag waardoor de industrie geneigd is om in het buitenland, waar de geneesmiddelen duurder verkocht worden, zijn producten te verkopen. Voorbeelden daarvan zijn Duitsland en Italië. Bertrand zegt dan ook dat hij 'klaar is om de laboratoria en de groothandelaars-verdelers met een nieuwe wettekst te dwingen om hun verplichtingen na te komen'.