...

Dat werd onderzocht bij 740 Amerikaanse rokers die vier beelden met negatieve (roken veroorzaakt kanker) of positieve boodschappen (stoppen met roken verlaagt het risico op kanker) te zien kregen.De reactie van de rokers bleek af te hangen van de mate ze er vertrouwen in hadden dat ze zouden kunnen stoppen met roken. In zijn algemeenheid sloegen boodschappen die de gunstige effecten van rookstop belichtten, beter aan bij de rokers die dachten dat het moeilijk zou zijn om te stoppen met roken. De boodschappen die wezen op de gevaren van roken, hadden meer impact bij de rokers die ervan overtuigd waren dat ze konden stoppen met roken als ze dat zouden willen. Momenteel wordt de nadruk vooral gelegd op negatieve boodschappen. De onderzoekers denken dan ook dat die boodschappen minder goed aanslaan bij rokers die ontvankelijker zijn voor positieve boodschappen. Ze raden de wetgevers dan ook aan om ook positieve boodschappen te vermelden op de sigarettenpakjes. Een subtiel mengsel van positieve en negatieve boodschappen zou volgens hen een groter aantal rokers ertoe kunnen aanzetten om te stoppen met roken. Eén ding is zeker. Gezien de vrij zwakke resultaten van de klassieke repressieve aanpak loont het zeker de moeite om het te proberen. Dat kost immers (bijna) niets.