...

De cijfers komen uit de Grote Enquête die we in oktober bij alle Belgische apothekers hielden. Uit die enquête blijkt duidelijk dat er in twee jaar (vergeleken met de vorige enquête van 2010) veel veranderd is. Maar liefst vier op de tien apothekers worden geconfronteerd met patiënten die uitstel van betaling vragen. We stelden dezelfde vragen twee jaar geleden. De antwoorden zijn nu veel meer uitgesproken. Slechts vijf procent van alle bevraagde apothekers stelt dat hij de crisis in zijn apotheek niet aanvoelt door een mindere verkoop van geneesmiddelen. Twee jaar geleden was dat nog bijna 13 procent. Slechts twee procent vindt dat er door de crisis niet minder parafarmacie wordt verkocht. In 2010 was dat nog zes procent.