...

Gemeenschapssenator Jacques Brotchi (MR) sprak er zijn minister Nollet over aan, net in de week dat een voorstel van resolutie, door zeven senatoren ondertekend, werd gepubliceerd. "Vorig jaar heb ik al een wetsvoorstel ingediend", zegt initiatiefnemer Louis Ide (N-VA). "Het grootste bezwaar was toen dat startersmelk in de apotheek veel duurder is dan in de andere verkooppunten. Net daarom hebben wij gevraagd om te onderzoeken hoe de prijssetting voor startersmelk op het niveau van de opvolgmelk kan worden gebracht en dus voor iedereen democratisch blijft."