"Ook andere landen nemen gelijkaardige posities in", zegt Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes. "Wereldwijd is er een enorme vraag naar deze producten. Het is dan ook belangrijk dat we de positie van ons land zoveel als mogelijk veilig stellen".

De Kamer keurde eveneens nieuwe besparingen goed voor de farmaceutische sector goed. Het leeuwendeel van de besparingsinspanning wordt geleverd door de geneesmiddelen waarop het octrooi reeds verstreken is, waaronder de generische en biosimilaire geneesmiddelen.

"Medaxes verwelkomt het compromis dat de Commissie Volksgezondheid van het Federale Parlement uitgewerkt had. Omdat generische, biosimilaire en andere goedkope geneesmiddelen omwille van hun lage prijs niet de oorzaak zijn van de overschrijdingen van het Riziv-geneesmiddelenbudget, zullen zij in 2020 ook niet moeten opdraaien voor eventuele overschrijdingen ervan via de zgn. claw-back taks", luidt het.

Medaxes hoopt dat met de wet die vandaag gestemd werd, "alvast tot het einde van het jaar in de sector de nodige stabiliteit bewerkstelligd kan worden. Stabiliteit die broodnodig zal zijn om de Covid-19 crisis te bestrijden. Niet in het minst omdat deze crisis de farmaceutische bevoorradingsketen wereldwijd onder druk zet."

"De wet die vandaag goedgekeurd werd is echter maar een tussenstap", besluit Pieter Boudrez, Director Public Affairs bij Medaxes. "Na de Covid-19 crisis zal ook het farmaceutisch beleid grondig moeten herbekeken worden. Dat moet in 2021 gebeuren met een nieuw Toekomstpact met de sector, een Toekomstpact 2.0."

"Ook andere landen nemen gelijkaardige posities in", zegt Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes. "Wereldwijd is er een enorme vraag naar deze producten. Het is dan ook belangrijk dat we de positie van ons land zoveel als mogelijk veilig stellen".De Kamer keurde eveneens nieuwe besparingen goed voor de farmaceutische sector goed. Het leeuwendeel van de besparingsinspanning wordt geleverd door de geneesmiddelen waarop het octrooi reeds verstreken is, waaronder de generische en biosimilaire geneesmiddelen."Medaxes verwelkomt het compromis dat de Commissie Volksgezondheid van het Federale Parlement uitgewerkt had. Omdat generische, biosimilaire en andere goedkope geneesmiddelen omwille van hun lage prijs niet de oorzaak zijn van de overschrijdingen van het Riziv-geneesmiddelenbudget, zullen zij in 2020 ook niet moeten opdraaien voor eventuele overschrijdingen ervan via de zgn. claw-back taks", luidt het.Medaxes hoopt dat met de wet die vandaag gestemd werd, "alvast tot het einde van het jaar in de sector de nodige stabiliteit bewerkstelligd kan worden. Stabiliteit die broodnodig zal zijn om de Covid-19 crisis te bestrijden. Niet in het minst omdat deze crisis de farmaceutische bevoorradingsketen wereldwijd onder druk zet.""De wet die vandaag goedgekeurd werd is echter maar een tussenstap", besluit Pieter Boudrez, Director Public Affairs bij Medaxes. "Na de Covid-19 crisis zal ook het farmaceutisch beleid grondig moeten herbekeken worden. Dat moet in 2021 gebeuren met een nieuw Toekomstpact met de sector, een Toekomstpact 2.0."