...

Veel journalistieke aandacht was er niet, daarvoor was het onderwerp veel te wetenschappelijk. Twee camera's die beeldjes maakten, een verdwaalde fotograaf en ondergetekende, als enige met pen en papier, stonden de prinses in de druilerige, koude regen op de kille campus van de VUB op te wachten. Een eenzame maar bijzonder trouwe bewonderaarster van het koninklijk hof - boeket bloemen in de hand - niet te na gesproken. We waren vooral goed gebriefd... Net voor de prinselijke aankomst werd ons door de veiligheidsdienst van het hof gevraagd of we misschien even wilden laten weten welke vragen we zouden stellen. Aan het begin van een (wetenschappelijk) bezoek is het natuurlijk altijd moeilijk om te voorspellen waar er onduidelijkheid over zal bestaan. Maar we voelden de bui al hangen en neen, we zouden het onderwerp 'dotatie' zeker niet aan bod laten komen. Gedragstesten Deze neurochemische gegevens worden aangevuld met gegevens van gedragstesten. Zo wordt het draaigedrag bij dieren met de ziekte van Parkinson getest, de Morris Water Maze test voor het testen van het geheugen wordt uitgevoerd en het neurologisch deficiet bij dieren met hersenischemie wordt in kaart gebracht. Ook worden immunologische tests uitgevoerd zoals immunocytochemie en Western blotting (tyrosine hydroxylase, caspases, glutamaat- en GABA transporters). Overzicht Tijdens het bezoek kreeg de prinses een overzicht van de projecten. Zo gaf professor Dr. Sophie Sarre onder andere belangrijke resultaten van een onderzoek naar herseninfarcten mee. Een eerste therapie omhelst het gebruik van IGF-I, een insuline-achtige groeifactor I. Een tweede therapie voorziet afkoeling van de hersenen. Als men bij ratmodellen de hersenen afkoelt tot ongeveer 33°C gedurende twee uur, kan men de volledige penumbra redden. De resultaten van dit onderzoek zijn zo veelbelovend dat nu al een aantal (menselijke) stroke patiënten wordt behandeld door afkoeling. De resultaten daarvan laten vermoeden dat die techniek alleen maar zal worden uitgebreid. Patiënten die op die manier worden behandeld, hebben niet alleen een grotere overlevingskans, maar de sequellen zijn ook minder omvangrijk dan bij patiënten die niet worden afgekoeld. Labo Na de lezingen ging het richting labo's. De prinses bezocht twee laboratoria: een waar de intracerebrale in vivo microdialyse op ratten werd getoond (en waar de pers niet bij mocht zijn) en een bezoek aan het labo waar de resultaten daarvan werden geanalyseerd en verwerkt. Volgens genodigden die wel op het proefdierenlabo waren uitgenodigd, bleef de prinses bijzonder 'koninklijk', zelfs bij de confrontatie met een rat van formaat. Ze bleef alleszins overal veel langer kijken en vragen stellen dan het protocol had voorzien, zelfs toen het voor alle aanwezigen al lang duidelijk was dat haar zware verkoudheid de prinses parten begon te spelen. Alleen in het analyse-laboratorium vroeg ze even een stoel om te gaan zitten, om nadien meteen weer enthousiast te informeren naar de prijs van toestellen en onderzoeken.