...

Vorig jaar waren er in Europa maar liefst 81 nieuwe drugs op de markt, meteen goed voor een record. In ons werden vorig jaar een tiental nieuwe soorten drugs opgemerkt. Deze zogenaamde 'designerdrugs' willen vaak de effecten nabootsen van illegale drugs. Wel wordt de scheikundige structuur gewijzigd. De producten zijn vaak terug te vinden in het uitgaansmilieu. Maar de wetenschappers waarschuwen voor de risico's van deze nieuwkomers. Want het is niet duidelijk welke actieve bestanddelen er in zitten en in welke dosis. Gebruikers zijn hier evenmin van op de hoogte. Methamfetamine De éne drug zit al meer in de lift dan de andere. Zo is het hoog gedoseerde XTC (MDMA) aan een comeback bezig. De stimulerende drug methamfetamine, ook bekend als meth en crystal meth, is erg in opmars in Europa, maar niet in België. Het gebruik van klassieke drugs, zoals cocaïne, neemt dan weer af of stabiliseert. België blijft wel een belangrijk transitland voor cocaïne. Risico's Ook nemen cocaïnegebruikers steeds grotere risico's, zo onderstreept het WIV. De vraag naar gespecialiseerde behandelingen voor verslaving aan stimulerende middelen stijgt. Ook neemt de frequentie waarop cocaïne wordt gebruikt toe. En de toedieningswijze wijzigt ook, van snuiven in de richting van steeds meer en risicovol injecteren.