...

Met het oog op een mogelijke associatie tussen aspirinegebruik en het risico van pancreaskanker, hebben de auteurs de gegevens gebruikt van 362 gevallen van pancreaskanker en 690 toevallig gekozen controlepatiënten. Regelmatig gebruik van aspirine bleek verband te houden met een beperkter risico van pancreaskanker (odds ratio (OR): 0,52; 95% betrouwbaarheidsinterval (IC): 0,39 tot 0,69). Maar stopzetting van het aspirinegebruik hield dan weer verband met een verhoogd risico van pancreaskanker (OR, 3,24; IC 95%, 1,58 tot 6,65).Bron: Streicher SA et al. Case-Control Study of Aspirin Use and Risk of Pancreatic Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev July 2014 23; 1254.