...

Het ontwerp van kb van minister Onkelinx leek wel een donderslag bij heldere hemel. In dat ontwerp gaat de minister verder in op de verpakking, etikettering en aflevering van door de apotheker uitgevoerde magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid. Het was eerder al geweten en gecommuniceerd dat een hele reeks op kinderen gerichte geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid, nieuwe contra-indicaties en veiligheidsmaatregelen zouden bevatten. Al die maatregelen worden op 1 mei van kracht. Verschillende bestanddelen Maar wat APB vooral tegen de borst stootte, was onder meer het verbod om verschillende werkzame bestanddelen te combineren. In het ontwerp van kb stelt de minister immers 'Voor de geneesmiddelen tegen de hoest en verkoudheid die verschillende werkzame bestanddelen bevatten is de risico-batenanalyse negatief, bij gebrek aan bewijs dat een combinatie van verschillende bestanddelen doeltreffender is dan elk bestanddeel afzonderlijk.' APB interpreteerde deze zin als zou er een totaalverbod zijn om meerdere actieve bestanddelen te combineren. De bond vroeg zich ook af hoe een apotheker dan moet reageren op een voorschrift waarop meerdere actieve bestanddelen in eenzelfde magistrale bereiding gecombineerd worden. "Neen," reageert het FAGG, "dit wil alleen maar zeggen dat voor kinderen de zo eenvoudig mogelijke formule moet worden voorgeschreven, maar als de meerwaarde van een combinatie verantwoord is, dan kan dat natuurlijk wel nog altijd." Stock Die stock - niet onbelangrijk voor de apotheker - komt ook aan bod voor de specialiteiten en voor de magistrale bereidingen die de apotheker zelf al heeft aangemaakt. "Alles wat als specialiteit op de markt is gekomen voor 30 april, mag verkocht worden onder dezelfde voorwaarden als vroeger. Dat mag tot de stock is uitgeput. Concreet wil dat zeggen dat de apotheker in het geval dat er bijvoorbeeld OTC-middelen bij zijn die op 1 mei voorschriftplichtig zijn, hij geen voorschrift nodig heeft om het af te leveren. Vanzelfsprekend is het goed om zich zoveel mogelijk te schikken naar de richtlijn, maar in dat geval is er geen overtreding. Idem voor de magistrale- en huisbereidingen die de apotheker voor 30 april heeft gemaakt. De apotheker moet er dan wel voor zorgen dat hij zeker wettelijk perfect in orde is en aan alle eisen van het bereidingsprotocol, de bereidingsdatum en de vervaldatum tegemoet komt", vat Jan Depoorter samen.