...

Er zijn heel wat ziekenhuizen en hulpverleners die zich sociaal organiseren en bijvoorbeeld deelnemen aan 'Apothekers zonder grenzen' of 'Artsen zonder Vakantie'", legt Louis Ide (N-VA) uit. Het was Ide die de minister aansprak op de toch wel asociale kant van de Belgische geneesmiddelenwet. "Vaak zijn die hulpverleners werkzaam in een ziekenhuis en de ziekenhuisdirecties ondersteunen hun mensen logistiek door hen bijvoorbeeld geneesmiddelen mee te geven. Zo zijn de hulpverleners zeker dat ze kwaliteitsvolle producten meekrijgen die niet vervallen en doeltreffend zijn." Dat gaat niet altijd om OTC-producten, maar soms ook over bepaalde medicijnen, specifiek voor bepaalde aandoeningen. "Denk maar aan oftalmologen die op een bepaalde plaats honderden cataractpatiënten gaan opereren. Dat gaat om voorgeschreven geneesmiddelen die de ziekenhuizen via hun ziekenhuisapotheek ter beschikking stellen. Een arts schrijft ze voor en de ziekenhuisapotheek levert ze eigenlijk af aan een ander ziekenhuis. Dat ziekenhuis betaalt daar ook voor."