...

Alles heeft te maken met de prijsbepaling die normaal gezien vanaf 1 april van kracht moet worden. 80 procent van de prijs wordt dan apothekershonorarium en 20 procent wordt ingevuld door de economische marge. "Die wordt helemaal berekend op basis van de af-fabrieksprijs", verduidelijkt Joris Van Assche. "En als we die in rekening nemen, dan kunnen we alleen maar besluiten dat het te betreuren valt dat de apotheker niet minstens evenveel verdient als hij een generiek aflevert, dan wanneer hij een merkproduct over de toonbank schuift. Vandaag is dit wel het geval. Met het nieuwe systeem gaan we erop achteruit" VOS Toch zal de wetgever voorzien dat de apotheker bij het afleveren van een VOS wel degelijk meer verdient. Hij krijgt immers een afleveringsprijs van 1,2 euro voor een VOS. "Maar dat fenomeen is eigenlijk eerder verwaarloosbaar en het ligt helemaal in handen van de voorschrijvende arts die het VOS op papier moet zetten", weet Van Assche. "De apotheker krijgt dit honorarium niet alleen voor een generiek, maar ook voor een origineel dat zijn prijs verlaagd heeft tot de referentieprijs, hetgeen de meeste originelen trouwens hebben gedaan. Al is het juist dat in geval van VOS de apothekers meestal een generiek afleveren. Maar dit fenomeen zal volgens mij niet versterkt of verzwakt worden door het bijkomende honorarium van 1,2 euro." Remgeld "De patiënt betaalt vanzelfsprekend minder remgeld op de goedkoopste middelen maar om dat ook uit te spelen, moet hij niet alleen goed geïnformeerd zijn maar ook assertief genoeg om daar zelf naar te vragen", zegt Joris Van Assche. De apothekers lijken ondertussen te beseffen dat de verkoop van generieken hen minder opbrengt, maar de mate waarin dat hun handelen bepaalt, is niet helemaal duidelijk. Minister Q Mocht minister Q ingaan op de vraag van FeBelGen, dan dreigt de remuneratie-operatie vertraagd te worden. "Maar dat willen wij absoluut niet", stelt Joris Van Assche. En wat als FeBelGen zijn doel niet bereikt? "Ik wil de zaken zeker niet dramatiseren" zegt Joris Van Assche. "80 procent van het inkomen van de apotheker wordt losgekoppeld van de prijs van het geneesmiddel, daar valt ook iets voor te zeggen. En wij zijn alvast tevreden dat we in minister Van Quickenborne een zeer toegankelijke gesprekspartner hebben gevonden die aangeeft dat hij het marktaandeel van generieken omhoog wil. Dit dossier is maar één etappe uit de Tour".